71. godišnjica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Posted By on 6 travanj, 2017

Označite ovu objavu:

Kao najstariji pravni fakultet u državi, osnovan 1946. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je svestrano pomagao osnivanje i razvoj drugih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu razvija i jača međunarodnu naučnu saradnju. Njegovi članovi sudjeluju u radu mnogih međunarodnih institucija i tijela, angažirani su kao istaknuti stručnjaci u radu različitih državnih organa i tijela i daju veliki doprinos stvaranju bosanskohercegovačkog pravnog sistema, uspostavi pravne države i odgajanju novih naraštaja pravnika na najboljim evropskim pravnim tradicijama. Matičari Pravnog fakulteta bili su: akademik Mehmed Begović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, akademik Gorazd Kušej, redovni profesor Pravnog fakulteta u Ljubljani, i prof. dr. Pavao Rastovčan, redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

„Od prve školske 1946/47. godine, kada je upisano 334    studenta, do danas je diplomiralo 14.863 studenata,  magistriralo je 225 studenata, 323 studenta završilo je drugi ciklus studija, a   doktoriralo je 120 kandidata“naveo je dekan Petrović, te istakao da je interesiranje studenata za Pravni fakultet vrijedno pažnje, bez obzira na enormno veliki broj pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, što govori u prilog kvalitetu ovog studija, a ujedno je i permanentna obaveza da „naš kolektiv bude na visini akademskog zadatka“. Prilikom obraćanja dekan Petrović je predstavio razvoj Fakulteta, aktivnosti studenata i studentskih asocijacija, rad nastavnog i nenastavnog osoblja i ostvarenu međunarodnu saradnju, te govorio o posvećenosti različitim pravnim disciplinama, međunarodnoj saradnji, izdavačkoj djelatnosti, saradnji sa pravosudnim i drugim institucijama

„Vrijedi istaći da Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nije djelovao samo u službi obrazovanja već je u dobroj mjeri mlade ljude odgajao u duhu naše tradicije koja nalaže da poštujemo svoju historiju, porijeklo i šarolikost našeg kulturnog i religijskog prostora. Od posebnog je značaja da se budući naraštaji i dalje razvijaju u tom duhu, i u duhu državnika i naučnika koji su prošli kroz ovu instituciju, poput Aleksandra Solovjeva, Hamdije Čemerlića, Alije Izetbegovića, Sulejmana Tihića, Kasima Begića, Vlade Jokanovića, Samuela Kamhija i drugih“, naveo je predsjedavajući Predsjedništva BiH gospodin Bakir Izetbegović.

Comments

comments