Internacionalna kreditna mobilnost

Posted By on 23 ožujak, 2017

Označite ovu objavu:

 

Da bismo vas detaljnije upoznali sa načinom prijave na konkurse Internacionalne kreditne mobilnosti, ovdje ćemo vam predstaviti proceduru prijavljivanja na projekte mobilnosti u okviru evropskih programa (Erasmus Plus i Erasmus Mundus Programa).

Za početak ćemo odrediti interese vašeg prijavljivanja na spomenute programe:

  1. Ukoliko je razlog vašeg apliciranja putovanje u drugu zemlju radi turističkih interesa, savjetujemo vam da odustanete od prijave;
  2. Ukoliko je razlog vašeg apliciranja prvenstveno namijenjen za akademsku razmjenu, s ciljem da provedete određeni period na partnerskim univerzitetima u Evropi, ali i šire i da steknete određena znanja koja će te na jedinstven način moći primijeniti nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu, onda je ovaj program namijenjen za vas.

Uobičajeni periodi mobilnosti:

BACHELOR – 1 semestar (5-6 mjeseci)
BACHELOR – 1 akademska godina (10 mjeseci)
MASTER – 1 semestar (5-6 mjeseci)
MASTER – 1 akademska godina (10 mjeseci)
MASTER – 2 akademske godine (18-22 mjeseca)
PhD – 1 semestar (3-6 mjeseci)
PhD – 1 akademska godina (10 mjeseci)
PhD – 2 akademske godine (18-22 mjeseca)
PhD – 3 akademske godine (34 mjeseca)
PostDoc – 1 semestar (3-6 mjeseci)
PostDoc – 1 akademska godina (10 mjeseci)

Potrebna dokumentacija:

  1. Nominacijsko pismo (Nomination Letter) je dokument kojim se oficijalno nominuje kandidat za moblinost. Ovaj dokument izdaje matična članica Univerziteta u Sarajevu, odnosno Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, a sadržava informacije o kandidatu, njegovom/njenom statusu te podršci za mobilnost. Potpisnik je osoba odgovorna za međunarodnu saradnju na članici univerziteta (prodekan za međunarodnu saradnju). Dokument se izdaje na engleskom jeziku. Primjer ispunjenog nominacijskog pisma dat je na linku : http://www.erasmus-unsa.ba/wp-content/uploads/Nomination-Letter-UNSA-2016-primjer.pdf
  2. Ugovor o učenju (Learning Agrement) je dokument u kojem se unose podaci o studentu i predmeti koje će student pratiti na izabranom EU univerzitetu. Prilikom prijave, ugovor o učenju mora biti potpisan od strane studenta, te potpisan i pečaćen od strane odgovorne osobe na instituciji članici Univerziteta u Sarajevu (prodekan). Dokument je na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava;
  3. Uvjerenje o položenim ispitima (Transcript of records) je dokument koji izdaje studentska služba članice Univerziteta u Sarajevu, a sadrži listu predmeta i ocjena koje je student položio do trenutka prijavljivanja na konkurs. S obzirom da većina članica izdaje ovaj dokument na lokalnom jeziku (BHS), pored originala, potrebno je obezbijediti i prevod na engleski jezik. Tačnije, nakon što na studentskoj službi dobijete Uvjerenje o položenim ispitima, isto prevodite kod Sudskog tumača na engleski jezik.
  4. Dokaz o poznavanju stranog jezika jeste dokument koji predstavlja oficijelni certifikat škole za strane jezike, a kojim se potvrđuje poznavanje jezika na kojem se izvodi nastava (najčešće na engleskom jeziku). Različiti univerziteti imaju različite kriterije, no najčešće nivo jezika mora biti B1 ili B2 i iznad.
  5. Scan pasoša – potrebno je dostaviti skeniranu stranicu na kojoj se nalaze podaci o kandidatu.Voditi računa da je u pitanju biometrijski pasoš ili stari pasoš sa validnom Schengen vizom. Također je bitno naglasiti da se provjeri datum isteka pasoša, kako ne bi bilo problema prilikom prijavljivanja, odnosno prilikom putovanja.
  6. Dodatni dokumenti – prije raspisivanja konkursa potrebno je definisati da li visokoobrazovna institucija na koju student želi ići pored navedenih traži i neke dodatne dokumente.

Najčešće korišteni termini:

OUTGOING je termin koji se u akademskom svijetu koristi za domaće studente, nastavnike i saradnike (u ovom slučaju sa Univerziteta u Sarajevu) koji se putem međunarodnih programa odlučuju da svoju akademsku i/ili administrativnu mobilnost provedu na partnerskim univerzitetima izvan Bosne i Hercegovine.

MOBILNOST može da bude akademska (studenti i nastavnici) i administrativna (saradnici). Mobilnost može da traje nekoliko dana do nekoliko mjeseci.

DEGREE – ukoliko se ide na cijeli studij, tada se ne radi o klasičnoj mobilnosti razmjene (exchange) već sticanja titule ciklusa (degree) čime sve veze sa matičnim univerzitetom prestaju.

EXCHANGE – da bi se učestvovalo u mobilnosti, odnosno u razmjeni, potrebno je da imate status studenta, odnosno da ste zaposleni na jednoj od organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTI – predstavljaju informacije o kandidatu koji se prijavljuje i koji dokazuju akademsku/adminsitrativnu aktivnost na Univerzitetu u Sarajevu.

Više informacija na stranici: http://www.erasmus-unsa.ba/

 

 

Comments

comments