Kontakt

Označite ovu objavu:

Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu

Kontakt informacije

Adresa: Obala Kulina bana 7/1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ID broj: 420113375002

Broj računa: 3383 2022 0091 6041 kod UniCredit Bank d.d.

Website: www.usp.ba

E-mail: usp@usp.ba / usp@pfsa.unsa.ba (alternativni)

Tel/fax: +387 (0) 33 206 350 (lok. 144)

 

Upravni odbor USP-a

Predsjednik:

Tarik Kapur – tarik.kapur@usp.ba

Potpredsjednik:
Lejla Handžar – lejla.handzar@usp.ba

Rukovodilac sektora za studentski standard i praksu:

Ismir Halać – ismir.halac@usp.ba

Rukovodilac sektora za finansije i fundraising:

Sanja Nevesinjac – sanja.nevesinjac@usp.ba

Rukovodilac sektora za sport, kulturu i zabavu:

Adi Katana – adi.katana@usp.ba

Rukovodilac sektora za debatu i retoriku:

Ismar Mazalović – ismar.mazalovic@usp.ba

Rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju:

Hajrudin Zulfić – hajrudin.zulfic@usp.ba