Nastavno-naučno vijeće: Hajrija Sijerčić-Čolić je nova dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Posted By on 5 svibanj, 2017

Označite ovu objavu:

Na LXXV sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koja se održala u četvrtak, 04.05.2017. godine izabrana je nova dekanesa najstarijeg pravnog fakulteta u državi.

Na sjedinici NNV-a pod drugom tačkom dnevnog reda bila je javna prezentacija programa rada kandidata za izbor dekana/dekanese, a kandidati su bili prof. dr. Abedin Bikić i prof. dr. Hajrija Sijeričić-Čolić.

Naime, 15.03.2017. godine na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 42/13 – prečišćeni tekst – i 13/15), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te Odluke Vijeća broj: 01-335/17 od 15.03.2017. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je objavio konkurs za izbor dekana ove visokoškolske institucije. (Konkurs)

  • Završne riječi izlaganja kandidata

 prof. dr. Abedin Bikić

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

 a.bikic@pfsa.unsa.ba

 

Pri kraju svog izlaganja prof. dr. Abedin Bikić je rekao:

Ukoliko budem izabran za dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u svom radu ću se držati načela zakonitosti i transparentnosti poslovanja, potpunu otvorenost za saradnju, pravednosti i solidarnosti svih zaposlenih, pri čemu će interesi fakulteta kao cjeline uvijek biti na prvom mjestu.”


prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

   h.sijercic.colic@pfsa.unsa.ba

 

Također, nakog svog izlaganja, prof. dr. Sijerčić-Čolić je dodala:

“Ukoliko budem izabrana za dekanesu, razvojne mogućnosti i potencijale našeg fakulteta gradiću zajedno sa svim zaposlenim kao i sa studentima transparentno, poštujući autunomnu slobodu zaposlenih i studenata, poštujući propisana pravila i red.”

Prof.dr. Hajrija Sijerčić-Čolić je redovni profesor na predmetima Krivično procesno pravo I i Krivično procesno pravo II na Pravnom fakultetu u Sarajevu.


Izvor teksta: Program rada kandidata / kadidatkinje.

Sarajevo, Maj 2017. godine

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća pristupili su svi profesori, docenti, viši asistenti, asistenti kao i tri člana Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu (USP) koji su imali pravo na svoj izbor, svoj glas. Važno je napomenuti da je glasanje bilo tajno a ispred USP-a sjednici i glasanju su pristupili Tarik Kapur, Ismir Halać i Lejla Handžar.

Nakon sumiranja glasova, odlukom većine za dekana / dekanesu izabrana je prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić kojoj ovim putem želimo mnogo sreće i uspjeha tokom svog rada i mandata.

 

Aktuelni dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Borislav Petrović također je poželio sreću novoizabranoj dekanesi kojoj mandat stupa od 30 septembra 2017. godine.


| usp.ba

Comments

comments