TV prilog emisije “Studentski impuls” o Edukaciji govorništva i javnog nastupa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

STUDENTSKI IMPULS MAGAZIN emisija br. 44 08-06-2017  

Uspješno održana edukacija studenata na temu “Govorništvo i javni nastup”

Na Pravnog fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je edukacija Govorništvo i  javni nastup. Predavač je bio diplomirani politolog g. Tarik Dautović koji se već duže vrijeme bavi ovim poslom...

Potpisan sporazum o saradnji sa Asocijacijom studenata Fakulteta za upravu

Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu i Asocijacija studenata Fakulteta za upravu u Sarajevu, dana 29.05.2017.godine zaključili su Sporazum o saradnji. Navedenim sporazumom uređena je saradnja u okviru zajedničkih...

Organizovan prvi turnir u nogometu studenata Pravnog fakulteta

25.10.2017. godine održan je prvi turnir u nogometu u organizaciji Udruženja studenata Prava.

Deseta godišnjica Dana arhitekture u Sarajevu

“Dani arhitekture predstavljaju jedan od najvećih događaja u oblasti arhitekture u Bosni i Hercegovini. Koncipirani su kao godišnji, višednevni festival koji uključuje različita predavanja internacionalnih i lokalnih arhitekata, izložbe,...