SPUS: Merim Serdarević je novi predsjednik Studentskog parlamenta, Tarik Kapur novi student pravobranilac

Posted By on 27 travanj, 2017

Označite ovu objavu:

U Svečanoj sali Rektorata Univereziteta u Sarajevu, Studentski parlament Univerzieta u Sarajevu (SPUS) održao je redovnu godišnju izvještajno-izbornu Skupštinu. Nakon višesatnog prezentovanja izvještaja o radu i finansijskog izvještaja predsjednika SPUS-a Harisa Zahiragića, svi delegati jednoglasno su usvojili izvještaj.

Za Predsjednika SPUS-a izabran je Merim Serdarević, student prve godine drugog ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Merim Serdarević je rođen 10.12.1991. godine u Sarajevu. Završio je Pravni fakulet Univerziteta u Sarajevu u roku sa prosjekom 8,5. Obnašao je niz veoma značajnih funkcija u oblasti studentskog aktivizma, od kojih posebno treba istaći poziciju studenta prodekana Pravnog fakulteta (bio je prvi student prodekan na Univerzitetu u Sarajevu nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu) i poziciju potpredsjednika SPUS-a koju je vršio u proteklom sazivu. Također Merim je bio potpredsjenik Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu te do prije par dana i potpredsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Oni koji ga poznaju sigurno će vam reći da je veliki patriota što je i više puta pokazao i dokazao.

Na samoj izbornoj skupštini SPUS-a Merim je iznio svoj plan i program rada Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu za svoj tekući mandat, a za godinu 2017/18. Sa izlaganjem svog plana i programa počeo je sa najvažnijim ciljevima i promjenama koje želi ostvariti kako bi poboljšao studentski standard svih studenata Univerziteta u Sarajevu

.

Na osvrt o trenutnom stanju na našem Univerzitetu rekao je:

“Nalazimo se u veoma teškom periodu za Univerzitet u Sarajevu, kao i visoko obarzovanje u cijelini, te stoga imamo posebnu obavezu i odgovornost da damo svoj maksimakni doprinos u popravljanju njihovog statusa.”

Kao riješenje trenutnog stanja, u svom izlaganju spomenuo je nekoliko prijedloga koje će uraditi u svom mandatu;

-završetak aktivnosti na usvajanju novog Zakona o visokom obrazovanju KS,

-otpočinjanje aktivnosti na usvajanju Zakona o visokom obrazovanju na nivou entiteta FBIH,

-otpočinjanje aktivnossti na donošenju Zakona o studentskom standardu na nivou entiteta FBIH,

-Otpočinjanje aktivnosti na donošenju Zakona o studentskom organizovanju na nivou entiteta FBIH,

-otpočinjanje aktivnosti na donošenju Okvirnog zakona o studentskom organizovanju na nivou države BIH,

-otpočinjanje aktivnosti na donošenju Okvirnog zakona o studentskom standardu na nivou države BIH,

-reforma Statuta SPUS-a i svih studentskih vijeća, što podrazumijeva pravnu unifikaciju, harmonizaciju i uspostavljanje hijerarhijskih principa,

-Reforma Statuta UNSA, posebno u pogledu rješavanja statusa demonstratora na UNSA, alternativa je donošenje Pravilnika na nivou UNSA,

-ponovno osnivanje Pravne službe SPUS-a, čiji zadatak će biti da zajedno sa Studentom pravobraniocem bude na usluzi svim studentima u cilju rješavanja njihovih pravnih problema.

 

 

“Sa vjerom u Boga i u našu državu Bosnu i Hercegovinu, želim dati sve od sebe da ovaj plan i program što brže realizujemo i time damo svoj mali doprinos u poboljšanju naše svakodnevnice i spriječavanja odlaska mladih ljudi iz naše države.”

– Merim Serdarević.

Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

 Za novog student pravobranilaca izabran je Tarik Kapur, aktuelni predsjednik Udruženja studenata prava i student prodekan na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

“Nadam se da ću ukazano povjerenje opravdati i omogućiti svim studentima bolje uslove studiranja. Hvala svima koji su glasali, idemo dalje!”

– Tarik Kapur

Iz novoizbranog rukovodstva najavili su nastavak bespoštedne borbe protiv svih devijantnih pojava na Univerzitetu u Sarajevu kao i u cjelokupnom prostoru visokog obrazovanja, borbu za popravljanje kvaliteta nastave, standarda i kvaliteta života studenata, te rad na njihovom zadržavanju u Bosni i Hercegovini. Također su najavili nastavak reformskih procesa i izmjena svih relevantnih pozitivno-pravnih propisa te rad na demokratizaciji i unifikaciji studentskih udruženja po fakultetima.

Za zamjenika predsjednika SPUS-a izabrana je Rijana Jusufbegović, studentica treće godine Filozofskog fakulteta.

Za predsjednika Skupštine SPUS-a izabran je Bekir Rovčanin, student 6 godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Također, izabrani su novi predsjednici svih stalnih komisija pri SPUS-u i to:

1. Predsjednik Komisije za nastavu i reformu Enes Karadža;
2. Predsjednik Komisije za naučno-istraživački rad Vedad Štaljo;
3. Predsjednik Komisije za studentski standard i praksu Tijana Zukić;
4. Predsjednik Komisije za međunarodnu saradnju Hamza Jatić;
5. Predsjednik Komisije za kulturu Ajdin Tinjak;
6. Predsjednik Komisije za ekonomiju Alija Nurković;
7. Predsjednik Komisije za sport Amila Hodžić;
8. Predsjednik Komisije za zdravstvo Melis Aščić;
9. Predsjednik Komisije za informisanje i odnose sa javnošću Alma Strika.

Haris Zahiragić, od sada bivši predsjenik SPUS-a, je poželio sreću novoizabranim članovima Studenskog parlamenta uz poruku da se mladi ljudi, najbolji studenti UNSA, patriote i intelektualci nastave boriti tamo gdje je on stao, za bolje mlade ljude i bolju državu Bosnu i Hercegovinu.

Ovim putem Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu želi svu sreću u daljem radu krovne organizacije svih studenata Univerziteta u Sarajevu, te Pravni fakultet kao i ostali fakulteti mogu biti ponosni na ove mlade, perspektivne i zasigurno uspješne ljude.

Comments

comments