SPUS: Neće biti poskupljenja školarine!

Posted By on 4 svibanj, 2017

Označite ovu objavu:

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu se danas oglasio povodom informacija da će se školarine na fakultetima UNSA povećati.

Prenosimo vam detaljnu objavu sa zvanične stranice SPUS-a;

“Danas je u prostrijama Rektorata UNSA održan sastanak prethodnog i novog rukovodstva SPUS-a sa Rektorom, prorektorima i Premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem.

Tokom sastanka, rukovodstvo UNSA i Premijer KS istakli su iznimnu angažiranost prethodnog rukovodstva SPUS-a, na čelu sa kolegom Harisom Zahiragićem i poželjeli uspješan mandat novoizabranom rukovodstvu.

Razgovarano je o mnogim temama, a akcenat je stavljen na saradnju svih strana i razvijanje komunikacije među njima, a sve u cilju jačanja UNSA i društva generalno.

Nakon sastanka održana je i sjednica Senata UNSA.
Senat Univerziteta u Sarajevu, na svojoj sjednici održanoj 03.05.2017. godine, preglasavanjem predstavnika Studentskog parlamenta, usvojio je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.
Unatoč insistiranju SPUS-a da se takav Prijedlog odluke ne usvoji ili barem prolongira, te uprkos snažnoj i obimnoj argumentaciji koju smo ponudili, članovi Senata UNSA nisu imali razumijevanja i glasali su za povećanje cijena studija na UNSA.

Prilikom diskusije predstavnici SPUS –a istakli su složenost socijalno ekonomskih prilika u našem društvu, velike stope nezaposlenosti, niske kupovne moći, već velikih troškova studiranja, te konkurencije u vidu privatnih univerziteta, koja će sada još više doći do izražaja, jer će studenti biti u situaciji, da na nekim fakultetima UNSA plaćaju školarinu veću i od one na privatnim fakultetima.
Imajući u vidu činjenicu da je Univerzit u Sarajevu najveći i najbolji univerzitet u našoj državi, smješten u našem glavnom gradu, te da je javna ustanova, ima shodno tome i posebnu obavezu, a to je da bude između ostalog socijalno osjetljiv, otvoren i naklonjen prema svima koji žele znanje i napredak, te prosperitet naše države Bosne i Hercegovine.
Obećavamo da ćemo dati sve od sebe da do poskupljena školarina ne dođe.

Naše studente roditelji često sa posljednjim novcima šalju na Univerzitet u Sarajevu po znanje i sposobnosti, a ne da bi oni bili ti preko čijih leđa će se isparvljati neke greške i krpiti nečije finansijske dubioze.
Obzirom da u ovom procesu Vlada Kantona Sarajevo ima posljednju riječ i donosi konačnu odluku, sigurni smo da će ta odluka po studente biti pozitivna, te da će Vlada odbaciti ovaj Prijedlog kao neozbiljan i neutemeljen.”

Comments

comments