TALK SHOW PROGRAM „Zabranjeni forum“ : Važi li još u BiH latinska poslovica da je istorija učiteljica života?

Posted By on 21 travanj, 2017

Označite ovu objavu:
 ” Važi li još u BiH latinska poslovica da je istorija učiteljica života?”
 
27. aprila 2017. godine emitovat će se  „Zabranjeni forum“ 539.    izdanje. Velika nam je čast istaći da će se među gostima nalaziti i  student prodekan našeg fakulteta Kapur Tarik. Vrijeme emitovanja emisije će početi u 22:00 sati. 

   Pitanja o kojima će se voditi diskusija sa gostima su:
  ISTORIJA, HISTORIJA, POVIJEST- Zašto ima toliko mržnje u školskim udžbenicima? Da li nam istorija služi za izmišljanje neprijatelja? Kako pristupiti proučavanje ratova devedesetih? Kome je pisana knjiga „Istorija Republike Srpske“? Da li neznanje osnova istorije? Znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije?! Da li se Vi smatrate kao dio istorije u BiH ? Kakvu istoriju pisemo danas i kome?

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane studente Pravnog fakulteta  da se prijave na e-mail: kapur.tarik@gmail.com, te da svojim prisustvom u emisiji pružimo podršku našem student prodekanu Kapur Tariku.

 

Comments

comments